Leon Lurvink – Openbare ruimte op maat

Voorrang fietser op rotonde

In Best hadden fietsers binnen de bebouwde kom tot een paar jaar geleden geen voorrang op de rotondes.

Door naar buiten te gaan en de situatie te schouwen, bleek hoe onlogisch het uit de voorrang regelen van de fietser was. Op de rotonde had geen voorrang op afslaand verkeer; op een T-splitsing even verderop wel.
Het kostenaspect is slim opgepakt. De aanpassingen om de fietser voorrang te geven zijn relatief kleine werkzaamheden. Dit is opgelost door mee te liften met het onderhoud.

 

Fietsers geen voorrang is juridisch niet handig

Lees mijn reactioneel maar, dat ik destijds geschreven heb voor het periodiek Verkeer & Infrastructuur. Voor de liefhebber heb ik daar een juridische onderbouwing voor.

Fietspad in tweerichtingen

Een oversteek over de rotonde in twee-richtingen kan wel tot conflicten leiden. Kijk naar de handige markering, zodat bestuurders op de fietser uit de normale als tegenrichting wordt geattendeerd.

Ik ben wel voorstander om de markering naast het rode fietspad te leggen. Zo is het rode baantje op afstand goed te zien (zonder al die hapjes eruit). Kijk maar naar de schets.

fietsers_voorrang_best_2012