Maasstad Ziekenhuis 2019

In samenwerking met Traffic&Consult is een quickscan uitgevoerd van het voorplein en de directe omgeving. Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken waarom er sprake is van een te grote parkeerdruk en het aandragen van verschillende oplossingen op de korte termijn en langere termijn.

Read More