Leon Lurvink – Openbare ruimte op maat

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op de locatie Amsterdamseweg 37 in Amersfoort wordt een Retailpark gebouwd. Het verkeersvraagstuk betreft de slechte bereikbaarheid en verkeersveiligheid, waarmee de klanten in de toekomst geconfronteerd worden.

De notitie – Quick Scan – omvat het analyseren van de huidige en toekomstige situatie, het aandragen van een haalbare en bruikbare oplossing en het geven van een globale kostenindicatie. Onderdeel van de opdracht is het strategisch meedenken en adviseren van de ondernemer in het proces en tijdens het overleg met de gemeentelijke organisatie. In dit project is samengewerkt met BRI Ingenieurswerk

Zoals het laat zien, wordt de bereikbaarheid en verkeersveiligheid aanzienlijk verbeterd door een infrastructurele ingreep.

Inmiddels is de aansluiting gemaakt zoals dee is voorgesteld in het advies. Op basis van het rapport is er een overleg geweest met de gemeentelijke medewerkers en is ingezien dat zo’n aansluiting is het belang is van het Retailpark èn de verkeersveiligheid.

In aanvulling op de verder ontwikkeling is er in opdracht van het Retailpark een parkeeronderzoek uitgevoerd. Het parkeeronderzoek geeft inzicht in hoeverre nieuwe ontwikkelingen binnen het bestaande ‘park’ mogelijk zijn. Het parkeeronderzoek is een goede basis om de potenties van nieuwe ontwikkelingen op het Retailpark te bepalen en de effecten voor de directe omgeving in te schatten. Het onderzoek is inmiddels afgerond.

Dutch Traffic Consult heeft mij bij het parkeeronderzoek ondersteund.[/vc_column_text][vc_gallery interval=”5″ images=”103″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row]