Het elfde gebod recht.

Recht is krom

  • Hieronder staat een artikel dat de ‘vergeten’ voorrangsregel voor voetgangers op rotondes behandeld: rechtdoorgaand verkeer gaat op dezelfde weg voor afslaand verkeer. Wie kent die regel nog…?
  • Verder staan er mijn redactionele commentaar op de onmacht om verkeersveiligheid concreet op te nemen als toets bij bestemmingsplannen.

LINK: Jurisprudentie_voorrang_voetganger_rotonde 


Category: