Leon Lurvink – Openbare ruimte op maat

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De verkeerssituatie op en in de directe omgeving van het bedrijventerrein Rinaldostraat in Dieren, wordt ingrijpend gewijzigd door de geplande aanleg van de ‘Traverse Dieren’. Er is contact gezocht met het Adviesnetwerk Verkeer en Vervoer. Het doel van de opdracht is het verwoorden van de verkeerskundige problematiek, voorzien van een analyse en beschrijven van eventuele alternatieve oplossingen. Onderdeel van de opdracht is het geven van een reflectie op de beschikbare gegevens. De notitie is tot stand gekomen door samenwerking met René Ruimtelijk Verkeer.

De notitie maakt onderdeel uit van het beroepsschrift aan de Raad van State, in het kader van de herziening van het bestemmingsplan, en is verzonden naar ‘Den Haag’.

Op het beroepsschrift en onze notitie is een verweerschrift geschreven door de provincie Gelderland. Wij hebben op verzoek van de ondernemers een reactie geschreven. Onze reactie is afgerond en op 12 september 2013. Wederom ligt onze notitie ligt bij de Raad van State. We zijn nu erg benieuwd of de ondernemers gelijk krijgen op basis van onze notitie.

We hebben een beetje gelijk gekregen. De helft van het tracé is afgekeurd door de Raad van State. Dit gedeelte is wat betreft de geluidhinder en de ontsluiting van de Rinaldostraat terug naar de tekentafel gegaan. Er is door de provincie een aanvullende overlegronde georganiseerd in de maanden mei en juni 2014. Alle benoemde ontsluitingsvarianten zijn opnieuw bekeken en doorgerekend. Het resultaat is dat de provincie de eerder bedachte ontsluiting via de Zuider Parallelweg los laat en de voorkeur geeft aan de ontsluiting van het bedrijventerrein Rinaldostraat vanaf Burgemeester Willemsestraat. Dit is niet de voorkeursvariant van de ondernemers, maar is iin ieder geval beter dat de aanvankeijk bedachte ontsluiting. De procedure wordt eind dit jaar afgerond.[/vc_column_text][vc_gallery interval=”5″ images=”101″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row]