Maasstad Ziekenhuis 2019

In samenwerking met Traffic&Consult het uitvoeren van een quickscan van het voorplein en de directe omgeving. Doel is inzichtelijk te maken waarom er sprake is van een te grote parkeerdruk en het aandragen van verschillende oplossingen op d korte termijn en langere termijn.


Category: