logo gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht 2012-2016

Gemeente Utrecht 2012-2016

  • Juni-augustus 2012
    Basisschool De Boomgaard: Quick scan oversteekplaats op de Langerakbaan in Leidsche Rijn Utrecht. De quick scan is een analyse van de huidige inrichting met als doel een verkeersveilige oversteekplaats vanuit de wijk naar school te creëren.
  • November-december 2014
    Advisering parkeervraagstuk bedrijventerrein Utrecht i.o.v. Dutch Traffic Consult. Verkeerskundige ondrbouwing ter ondersteuning van een juridische procedure bij verlebning omgevingsvergunning.
  • Oktober 2015 tot heden
    Ontwerpopdracht stedelijke verbindingsroute in centrum van Utrecht. Advisering op gebied verkeer en processen ter ondersteuning adviesbureau b+b bij herinrichting Van Zijstweg/Tellegenlaan in Utrecht. Dit project is een co-creatie van gemeente en bewoners. Herinrichting omvat aanleg vrijliggende fietsroute, busbaan, woonstraat met behoud van kwaliteit van de omgeving (Villa Jongerius, havengebied).

Category: