Gemeente Eindhoven 2020 – heden

Projectleider civieltechnische kunstwerken. Projecteigenaar van het in beeld brengen en reguleren van de noodzakelijke processen en opdrachten om te komen tot het onderhoud van de kunstwerken.


Category: ,