Leon Lurvink – Openbare ruimte op maat

Gemeente Best 2008 – 2016

Analyse, advisering en projectbegeleider

 • Maart-juli 2016
  Verkeersveiligheidsanalyse Veilig Fietsen. Verkeersonderzoek en analyse van 4 kruispunten in Best waar verhoogd aantal verkeersongevallen zijn geconstateerd. Onderzoek en analyse hebben geleid tot aanbevelingen, uitgewerkt in maatvast schetsontwerp en kostenraming.

 • Maart 2009 tot eind 2016
  Adviseur Verkeer en Openbare Ruimte en lid Projectteam Aarle-Steegsche Velden. Toetsing ontwerpkwaliteit, verkeersstructuur, parkeertoets, beeldvorming Hokkelstraat-Oost. Afdeling Regie en Ontwikkeling.

 • Januari 2011 tot januari 2013
  Adviseur bij praktijk gerichte opleiding ‘processen en beleidsvraagstukken. Afdeling Regie en Ontwikkeling.

 • November 2009 tot maart 2010
  Richtinggevend ontwerpidee HOV voor de Eindhovenseweg-Zuid i.o.v. Ingenieursbureau.

 • April 2009 tot februari 2010
  Projectbegeleider verkeersmanagement betreffende achttal verkeersregelinstallaties op de hoofdverkeerstructuur van Best. Afdeling Beheer.

 • September 2008 tot maart 2009
  Interim beleidsmedewerker verkeer.
  ‘Quickscan Hoofdstraat’ en ontwerp en procesbegeleiding ‘Herinrichting Nieuwstraat’. Cluster Stadsbeheer/ingenieursbureau.
 
 
logo Gemeente Best