Leon Lurvink – Openbare ruimte op maat

Herinrichting openbare ruimte

 

 • 2018-2021 Kruisstraat, Wellerlooi
  Herinrichting Kruisstraat i gestart. Interactief proces met de bewoners is hieraan vooraf gegaan.

 • 2017-2020 Oranjebuurt, Afferden
  Herinrichting Oranjebuurt. In 2017 gestart met een inspiratiebijeenkomst voor en met bewoners inclusief een werksessie. Daarna is het ontwerpplan verder uitgewerkt samen met Ivana Zambeli. De plannen zijn wederom in samenspraak met bewoners gemaakt. Het ontwerp is nu in uitvoering, afronding in 2020.
    
 • 2014 Hoenderstraat en Kasteellaan, Well
  Opstellen ontwerpplan herinrichting Hoenderstraat en inrichtingsvisie voor de Kasteellaan in de oude dorpskern Well.
  Onderdelen van de opdracht is het leiden van het samenspraakproces met de bewoners en belanghebbenden. Het geven van een presentatie tijdens de bewonersbijeenkomst en het organiseren van klankbordsessies. Verder het uitwerken van de inbreng tot een schetsontwerp en het verwoorde/verbeelden in een notitie.

 • 2009 / 2010 Kapelstraat, Oranjebuurt (Afferden) en Kerkplein (Oud Bergen)
  Er is een ontwerp gemaakt voor de Kapelstraat en een inrichtingsvisie voor de Oranjebuurt in Afferden. Interactieve aanpak met bewoners en belanghebbenden, ontwerpstudie straten in onderlinge samenhang. Het ontwerp en het ontwerpidee is samen met de bewoners tot stand gekomen. In 3 werkgroepbijeenkomsten is met de bewoners, ondernemers en gemeente tot een eenduidig mening gekomen over de inrichting van de straat en buurt.

 • Advies en ontwerp Kerkplein in Bergen.
  Ontwerp-ideeën ontwikkelen voor inrichting van een centrale ruimte. Klankbord voor verkeerskundig medewerker.
  Terugkoppeling van de ‘Inrichtingsvisie Kapelstraat en Oranjebuurt’ aan de bewoners van het dorp Afferden. Duo-presentatie van het definitieve ontwerp van de Kapelstraat en het inrichtingsidee van de Oranjebuurt.
 
 

LINK: Gemeente_Bergen_Kapelstr-Oranjebuurt_2009_expertise

logo_gemeente-Bergen-L

Oranjestraat – Afferden

Afferden Bergen - Alexanderstraat
Afferden Bergen - Alexanderstraat
Afferden Bergen - groenbak
Afferden Bergen - groenbak
Hoenderstraat Well - feestelijke opening
Hoenderstraat Well - feestelijke opening
Afferden Bergen - Marijkestraat
Afferden Bergen - Marijkestraat
Afferden Bergen - rioolput Bernhardstraat
Afferden Bergen - rioolput Bernhardstraat
Hoenderstraat Well - heringericht
Hoenderstraat Well - heringericht
BurgDouvenstraat - kaart
BurgDouvenstraat - kaart
Afferden Bergen - Wilhelminastraat
Afferden Bergen - Wilhelminastraat
Nieuw-Bergen - 3-straatjes
Nieuw-Bergen - 3-straatjes