Leon Lurvink – Openbare ruimte op maat

Fietsveilige oversteek over drukke wegen in woongebieden

Fietsveilige oversteek over drukke wegen in woongebieden

In Culemborg is het ontwerpprincipe ontwikkelt om op natuurlijke wijze de snelheid van het verkeer af te verminderen en het rijgedrag zo te beïnvloeden dat de kruising op basis van gelijkwaardigheid geregeld kan worden. De methode is geschikt op wegen met verkeersintensiteit tot 10.000 mvt/etmaal die door woongebieden lopen. De inrichting in Culemborg is sober; in Tiel is de ruimte als shared space ingericht.

Om de rijsnelheid te verlagen, dè voorwaarde voor shared space, zijn de twee kruispunten aan weerszijden versmald met behulp van (verlichte) poefs. De versmalling waar twee auto’s wat betreft de breedte tegelijk door kunnen, zorgt ervoor dat automobilisten langzaam rijden en alert zijn. Het voorkomt dat er niet versneld wordt ‘om de ander voor te zijn’. Fietsers kunnen aan de binnenzijde met rugdekking het kruispunt oversteken. Door een nauwgezette dimensionering versperren wachtende en treuzelende auto’s niet het kruisingsvlak, waardoor overstekende voetgangers, fietsers en auto’s ruimte én overzicht hebben om over te steken.

Fiets veilig oversteken - Weidsteeg_LLL

50 vs. 30 in Shared Space

In Duurzaam Veilig is het vormgeven gebaseerd op òf verkeren òf verblijven, Voor de verkeersruimte wordt dan een snelheidsregime van 50 km/uur met voorrangskruisingen toebedeeld. Bij verblijfsruimtes hoort 30 km/uur en worden gelijkwaardige kruisingen gemaakt. Het inrichten van de Grotebrugse Grintweg als verblijfsgebied volgens de principes van Duurzaam Veilig is niet goed mogelijk. De verkeersintensiteit is vrij hoog, er loopt een streekbuslijn die – ondanks een lage gemiddelde rijsnelheid van maximaal 25 km/u – formeel alleen op de zogenaamde ‘50 km/uur-wegen’ rijdt.

Vanwege de veiligheidsrisico’s is een lage rijsnelheid op de kruispunten essentieel zodat er op veilige wijze de fietser en voetganger, maar ook de auto, kan worden overgestoken.

Er is niet overwogen om de Weidsteeg-oplossing toe te passen met voorrang voor de Grotebrugse Grintweg. Voorrang nodigt niet uit tot sociaal rijgedrag en verbetert de oversteekbaarheid onvoldoende. De mix van versmalling, punaise, gelijkwaardigheid, zebra en vormgeving/materiaalgebruik regelt een veilige en leefbare situatie.

Het ontwerpprincipe wordt door mij de ‘Weidsteeg-oplossing’ genoemd, naar de locatie waar deze het eerst is toegepast. Inmiddels bestaat de Weidsteeg-oplossing niet meer in Culemborg. Deze ligt nog wel op een aantal locaties in Tiel, o.a. op de Grotebrugse Grintweg en Burgemeester Meslaan.