Leon Lurvink – Openbare ruimte op maat

Gemeente Eindhoven 2020 – heden

Gemeente Eindhoven 2020 – heden Projectleider civieltechnische kunstwerken.  Projecteigenaar van het in beeld brengen en reguleren van de noodzakelijke processen en opdrachten om te komen tot het onderhoud van de kunstwerken. Genderparkbrug De twee betonnen bruggen in het Genderpark zijn aan vervanging toe. De werkzaamheden zijn in januari 2022 gestart. De nieuwe bruggen zorgen voor […]

Gemeente Bergen (L) 2009-2020

logo_gemeente-Bergen-L

Herinrichting openbare ruimte   2018-2021 Kruisstraat, WellerlooiHerinrichting Kruisstraat i gestart. Interactief proces met de bewoners is hieraan vooraf gegaan. 2017-2020 Oranjebuurt, AfferdenHerinrichting Oranjebuurt. In 2017 gestart met een inspiratiebijeenkomst voor en met bewoners inclusief een werksessie. Daarna is het ontwerpplan verder uitgewerkt samen met Ivana Zambeli. De plannen zijn wederom in samenspraak met bewoners gemaakt. […]

Gemeente Bernheze 2018 – heden

Logo Traverse Heeswijk-Dinther 2018

Gemeente Bernheze 2018 – heden Ondersteuning projectleider gemeente Bernheze Ondersteuning projectleider bij het verkeersontwerp en de inrichting openbare ruimte bij het project ‘Traverse Heeswijk-Dinther’.  Presenteren verkeerskundige inzichten, begeleiden en doen van verkeersonderzoek, begeleiding tijdens de uitvoeringsfase. Klik hier voor de:Nieuwsbrief_Traverse_Zomer_2022_A4 Heeswijk-dinther – kruispunt Heeswijk-dinther – zicht op kerk nieuw Heeswijk-dinther – nieuwe inrichting Heeswijk-dinther – […]

Verbetering RijnWaalpad 2020

Verbetering RijnWaalpad 2020 RijnWaalpad In samenwerking met New Urban Mobility het opstellen van het Verbeterplan RijnWaalpad voor een bestaande fietsverbindingen, om te komen tot een route die fietsvriendelijkheid is en snelfietsroutekwaliteit heeft.

Mobiliteitsaanpak Sint Anthonis 2018 – 2019

Mobiliteitsaanpak Sint Anthonis 2018 – 2019 In samenwerking met Akertech, Udenhout komen tot een update van het Verkeers- en Vervoerplan. Een traditioneel GVVP omgevormd tot een integrale mobiliteitsaanpak, duurzaam – mensgericht – klimaatbestendig.  

Gemeente Duiven 2019

Bord tractor te gast Snelfietsroute Gemeente Duiven - Leon Lurvink

Gemeente Duiven 2019 Snelfietsroute In samenwerking met Akertech Udenhout, review snelfietsroute buiten de bebouwde kom.  

Gemeente Zundert 2019 – 2022

Logo gemeente Zundert

Gmeente Zundert 2019 – heden Verkeerskundige ondersteuning Verkeerskundige ondersteuning bij de advisering en inrichting van de openbare ruimte Bredaseweg Zundert – nieuwe situatie Risten Rijsbergen – bestaande situatie 1 Bredaseweg Zundert – nieuwe situatieschets Bredaseweg Zundert – oude situatie Risten Rijsbergen – bestaande situatie 2

Maasstad Ziekenhuis 2019

Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 2019 Quickscan uitgevoerd van het voorplein In samenwerking met Traffic&Consult is een quickscan uitgevoerd van het voorplein en de directe omgeving.  Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken waarom er sprake is van een te grote parkeerdruk en het aandragen van verschillende oplossingen op de korte termijn en langere termijn.

Gemeente Renkum 2019 – heden

Logo gemeente Renkum

Gemeente Renkum 2019 – heden Beleidsmedewerker Binnen de gemeente aan de slag als beleidsmedewerker verkeer, project ondersteuning en coaching-klankbortd voor afdeling verkeer  

Gemert-Bakel 2016-2017

Advies en ondersteuning bij het opstellen van het wegencategoriseringsplan- Leon Lurvink

Gemert-Brakel 2016 – 2017 Advies en ondersteuning bij wegencategoriseringsplan Advies en ondersteuning bij het opstellen van het wegencategoriseringsplan, met name op de plattelandswegen in het buitengebied. Presentatie bevindingen in de raadscommissie.