Overzichtstekening Neede

Burger Gemeente Neede 2015

Ondersteuning van burger op verkeers-ruimtelijk gebied bij de reactie op de voorgenomen plannen van de provincie Gelderland om de N315 te gaan herinrichten. Onderdeel is het presenteren van een alternatief tracé ten zuiden van Neede.


Category: