Leon Lurvink – Openbare ruimte op maat

Brede fietsvoorzieningen in rood asfalt

In één van mijn projecten in Eindhoven is de Zeelsterstraat opnieuw ingericht.

Door de ontwerpers is gekozen voor een brede fietsvoorziening in asfalt. Het biedt wel veel meer comfort, zeker op een primaire fietsroute. Van losliggende tegels is nu geen sprake meer.

Het asfalt is niet even populair bij de nutsbedrijven. Dit heeft te maken met de extra kosten die het met zich meebrengt als de leidingen onder het asfalt blijven liggen. Bij een kleine storing moet men dan naast een schop ook een ‘asfaltboor’ meenemen.

Dit weegt echter niet op tegen de kosten van het verleggen van het hele kabel- en leidingentracé.

Zeelsterstraat_2_Eindhoven - Leon Lurvink
Zeelsterstraat_2_Eindhoven - Leon Lurvink