logo_gemeente-Bergen-L

Gemeente Bergen (L) 2009-2018

Gemeente Bergen (L) 2009-2018 2017-2018 Oranjebuurt Herinrichting Oranjebuurt. In 2017 gestart met een inspiratiebijeenkomst voor en met bewoners inclusief een werksessie. Daarna is het ontwerpplan verder uitgewerkt samen met Ivana Zambeli. De plannen zijn wederom in samenspraak met bewoners gemaakt. Het plan is bijna toe aan een afronding. 2014 Hoenderstraat en Kasteellaan Opstellen ontwerpplan herinrichting [...]
Read More
Logo_Junco_B.V_

Zwolle – Junco BV 2017-2018

Advies en ondersteuning bij het bepalen en toetsen scenario’s verkeersontsluiting van een inbreidingslocatie in Zwolle. Verkeersontsluiting onderzocht en berekend, inclusief verkeersbeeld in de nabije toekomst. Ontsluiting fiets en voetganger is in beeld gebracht inclusief de schoolomgeving in overleg met de SBO Facet.
Read More

Oud-Beijerland 2017

Regisseur Verkeer en Vervoer a.i. Versterking Team Ontwikkeling All-round functie met accenten op evaluatie parkeerbeleid in het centrum, ontwerp van kruispunten binnen de bebouwde kom, verkeerseducatie, doorstromingsvraagstukken provinciale weg en Heinenoordtunnel, fietsbeleid uitwerken (project gewijs) en fietsverbindingen onderzoeken.  

Read More
logo gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht 2012-2016

Gemeente Utrecht 2012-2016 Juni-augustus 2012 Basisschool De Boomgaard: Quick scan oversteekplaats op de Langerakbaan in Leidsche Rijn Utrecht. De quick scan is een analyse van de huidige inrichting met als doel een verkeersveilige oversteekplaats vanuit de wijk naar school te creëren. November-december 2014 Advisering parkeervraagstuk bedrijventerrein Utrecht i.o.v. Dutch Traffic Consult. Verkeerskundige ondrbouwing ter ondersteuning [...]
Read More
logo Gemeente Best

Gemeente Best 2008-2016

Gemeente Best 2008-2016 Maart-juli 2016 Verkeersveiligheidsanalyse Veilig Fietsen. Verkeersonderzoek en analyse van 4 kruispunten in Best waar verhoogd aantal verkeersongevallen zijn geconstateerd. Onderzoek en analyse hebben geleid tot aanbevelingen, uitgewerkt in maatvast schetsontwerp en kostenraming. Maart 2009 tot eind 2016 Adviseur Verkeer en Openbare Ruimte en lid Projectteam Aarle-Steegsche Velden. Toetsing ontwerpkwaliteit, verkeersstructuur, parkeertoets, beeldvorming [...]
Read More
Verweerschrift Rinaldostraat Dieren

Ondernemers Rinaldostraat Dieren 2013-2014

De verkeerssituatie op en in de directe omgeving van het bedrijventerrein Rinaldostraat in Dieren, wordt ingrijpend gewijzigd door de geplande aanleg van de ‘Traverse Dieren’. Er is contact gezocht met het Adviesnetwerk Verkeer en Vervoer. Het doel van de opdracht is het verwoorden van de verkeerskundige problematiek, voorzien van een analyse en beschrijven van eventuele [...]
Read More

Retailpark Amersfoort 2013-2014

Op de locatie Amsterdamseweg 37 in Amersfoort wordt een Retailpark gebouwd. Het verkeersvraagstuk betreft de slechte bereikbaarheid en verkeersveiligheid, waarmee de klanten in de toekomst geconfronteerd worden. De notitie - Quick Scan - omvat het analyseren van de huidige en toekomstige situatie, het aandragen van een haalbare en bruikbare oplossing en het geven van een [...]
Read More

Stadt Germersheim (D) 2013

Auslobung Neugestaltung ehemaligen Stadtkaserne und direkte Umgebung Germersheim. Prijsvraag over het opnieuw inrichten van een voormalig kazerneterrein en de omgeving ervan. Niet gewonnen :-( , we waren wel door naar de 2de ronde! Het is een Duits-Nederlandse samenwerking waarbij verkeer, stedenbouw, bouwkunde en landschapsarchitectuur betrokken is.
Read More