LURVINK - openbare ruimte op maat

Léon Lurvink adviseert over verkeer en de openbare ruimte. Léon begeeft zich op het terrein waar verkeer en stedenbouw elkaar ontmoeten.

 

Léon: ”De afgelopen 30 jaar aan veel projecten en klussen gewerkt, met thema’s zoals Shared Space en Duurzaam Veilig. In de 30 jaar heb ik geleerd dat de openbare ruimte complex en kostbaar, en bovenal, van ons allemaal is. Eén ruimte – dus – die we samen delen.

 

Maar is dat ook zo? De gemeenschappelijke ruimte wordt vaak opgedeeld in verschillende partjes. Elk partje heeft dan zijn eigen functie. Het is niet moeilijk voor te stellen dat de meerwaarde van de openbare ruimte verdwijnt. En met de meerwaarde, de kwaliteit.”

Het loont zeker, om te onderzoeken op welke wijze en in welke omvang mensen de openbare ruimte kunnen gebruiken. Samen overleggen over de waarden, de wensen en basisuitgangspunten. En met toevoeging van creativiteit en inspiratie het mogelijk maken dat we onze gemeenschappelijke buitenruimte in balans houden. Dit kan door bijvoorbeeld aan de slag te gaan met het verkeersconcept ‘shared space’.

 

Maak met Léon een goede start en zorg er zo voor dat er een plan komt waarin de kwaliteit van de openbare ruimte centraal staat en waar zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken. Het is echt de moeite waard!

Thoughts about the public space

The public space is our common area where we meet each other, where we communicate to one another. 

 

The public space has to be safe and accessible for all users. The word ‘Streetvalue’ gives a meaning to the public place. A place which is made through clever design and thoughtful maintenance will make it profitable for inhabitants and visitors.

 

Space sharing is therefore inevitable, whether we design and build our environment through the urban design concept ‘Shared Space’, ‘Duurzaam Veilig’ (Sustainable Safety) or ‘Placemaking’.

 

If you need help in your efforts to improve the quality of the public space, in the range from policymaking as wel as design, don’t hesitate and give me a call or email. The credo I use is: “To share, or not to share. That’s no question.”

Meine Denkweise Gesamter Raum

Der öffentliche Platz gehört uns allen. Ein Raum den wir zusammen teilen. Das bedeutet, dass der Raum nutzbar und zugänglich sein muss für jeden.

 

Aber ist das auch auf diese Weise gestaltet? Das Teilen des Raumes wird häufig zu wörtlich genommen. Deswegen wird der gesamte Raum in einige Abschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt hat dann seine eigene Funktion. Es ist klar, dass die Anerkennung als öffentlicher Raum verschwindet und damit auch die Qualität.

 

Es lohnt sich,  zu untersuchen ob und in welchem Umfang die Menschen unseren gesamten öffentlichen Raum nutzen können. Gemeinsam diskutieren wir über die Grundsätze der Planungen, die Wünsche und Vorstellungen sowie die Ausgangspunkte. Aufbauend auf dem Standardprogramm kann die Improvisation zur Kreativität und diese zur Inspiration führen. Das ist durchaus möglich, zum Beispiel mit dem Verkerhprinzip ‘shared space’.

 

Ich bin mir sicher, dass ich der richtige Mann für Sie bin um die Gestaltung der Plätze und Straßen zu realisieren. Im Mittelpunkt meiner Planungen steht die Qualität.

Von der Idee bis zur Planung, wie wir den öffentlichen Raum optimal gestalten können, komme ich zu dem Credo “To share or not to share. That’s no question.”

Advies op maat

Vraagstukken – Notitie

Projectleider

Proces – inhoud – samenspraak

Presentaties

Klankbord

Inspiratie – kennisbundel

Creatieve Sessies

Interactief – workshop

In organisatie

Integraal – verbanden

Projecten

Detacheringen

Gemeenten

Opdrachtgevers

Ik ben Léon Lurvink

En werk met beleid – Toekomst gericht

 • Onafhankelijk denken / denker met kennis van (gemeentelijke) organisaties
 • Zelfstandig en betrokken bij projectteams
 • Projectleider en procesmanager
 • Ontwerper met snelle analyse met tekst en tekening als resultaat

En met kennis op brede basis

 • Expertise verkeer en openbare ruimte
 • Kunde in verblijfskwaliteit
 • Stedelijk landschap en integrale ontwerpen
 • Shared space, duurzaam veilig en natuurlijk sturen
 • Ruimtelijk vormgever
Foto Léon site

I

Activiteiten

Projecten

Thema's

Contactformulier

  Telefoon

  06-28123235

  Adres

  St. Agnietenstraat 26
  4001 NB Tiel

  Link naar routeplanner

  KvK

  nr.: 30239096

  Link naar Kamer van koophandel

  Gemeente Bergen 2021: 2 nieuwe ontwerpopdrachten in Nieuw en Oud Bergen

  by Léon | 16 maart 2022 at 2:49 pm

  Ontwerptraject van de reconstructie ‘3 straatjes’ in Nieuw-Bergen en de reconstructie Burgemeester Douvenstraat in (Oud) Bergen. Ontwerptraject met informatiemarkten, straat- en ontwerp avonden met bewoners, in samenwerking met Ivana Zambeli

  Read More

  Gemeente Bernheze 2018 – heden

  by admin | 5 oktober 2019 at 9:23 am

  Ondersteuning projectleider bij het verkeersontwerp en de inrichting openbare ruimte bij het project ‘Traverse Heeswijk-Dinther’. Presenteren verkeerskundige inzichten, begeleiden en doen van verkeersonderzoek, begeleiding tijdens de uitvoeringsfase.

  Read More

  Gemeente Eindhoven 2020 – heden

  by Léon | 21 september 2020 at 2:36 pm

  Projectleider civieltechnische kunstwerken. Projecteigenaar van het in beeld brengen en reguleren van de noodzakelijke processen en opdrachten om te komen tot het onderhoud van de kunstwerken.

  Read More

  Mobiliteitsaanpak Sint Anthonis 2018 – 2019

  by Léon | 21 september 2020 at 3:27 pm

  In samenwerking met Akertech, Udenhout komen tot een update van het Verkeers- en Vervoerplan. Een traditioneel GVVP omgevormd tot een integrale mobiliteitsaanpak, duurzaam – mensgericht – klimaatbestendig.

  Read More

  Privacy Verklaring

  Leonlurvink, in de zakelijke en communicatieve omgang ook wel LURVINK openbare ruimte op maat, is gevestigd aan St. Agnietenstraat 26, 4001 NB Tiel. Leonlurvink, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   

  Contactgegevens:

  https://www.leonlurvink.nl
  St. Agnietenstraat 26
  4001 NB Tiel
  Tel.: +31628123235

  LMM is de Functionaris Gegevensbescherming van Leonlurvink. Hij is te bereiken via info@leonlurvink.nl

   

  Overige websites die onderdeel zijn van Leonlurvink:

  https://www.sharedspace.nl  
  https://www.bicyclestreets.com 
  https://www.leonlurvink.nl 

   

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Leonlurvink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  Naam contactpersoon
  Naam bedrijf
  Bedrijfsadres
  Bedrijfstelefoonnummer
  E-mailadres contactpersoon
  BTW-nummer voor leveringen buiten Nederland
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  De websites en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leonlurvink.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

   

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Leonlurvink.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Geautomatiseerde besluitvorming

  Leonlurvink neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van leonlurvink.nl) tussen zit.

  • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Naam, adres, en andere gegevens die wij van u ontvangen worden voor onbepaalde tijd of tot u een verzoek om verwijdering van uw gegevens opgeslagen in ons administratie systeem.

  • Delen van persoonsgegevens met derden

  Leonlurvink verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Leonlurvink gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leonlurvink en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leonlurvink.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Leonlurvink.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Leonlurvink.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Leonlurvink via info@leonlurvink.nl.