Leon Lurvink – Openbare ruimte op maat

+31628123235

LURVINK – openbare ruimte op maat​

Léon Lurvink adviseert over verkeer en de openbare ruimte. Léon begeeft zich op het terrein waar verkeer en stedenbouw elkaar ontmoeten.

Léon: ”De afgelopen 30 jaar aan veel projecten en klussen gewerkt, met thema’s zoals Shared Space en Duurzaam Veilig. In de 30 jaar heb ik geleerd dat de openbare ruimte complex en kostbaar, en bovenal, van ons allemaal is. Eén ruimte – dus – die we samen delen.

Maar is dat ook zo? De gemeenschappelijke ruimte wordt vaak opgedeeld in verschillende partjes. Elk partje heeft dan zijn eigen functie. Het is niet moeilijk voor te stellen dat de meerwaarde van de openbare ruimte verdwijnt. En met de meerwaarde, de kwaliteit.”

 

Het loont zeker, om te onderzoeken op welke wijze en in welke omvang mensen de openbare ruimte kunnen gebruiken. Samen overleggen over de waarden, de wensen en basisuitgangspunten. En met toevoeging van creativiteit en inspiratie het mogelijk maken dat we onze gemeenschappelijke buitenruimte in balans houden. Dit kan door bijvoorbeeld aan de slag te gaan met het verkeersconcept ‘shared space’.

Maak met Léon een goede start en zorg er zo voor dat er een plan komt waarin de kwaliteit van de openbare ruimte centraal staat en waar zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken. Het is echt de moeite waard!

 

EN: Thoughts about the public space

Thoughts about the public space

The public space is our common area where we meet each other, where we communicate to one another.

The public space has to be safe and accessible for all users. The word ‘Streetvalue’ gives a meaning to the public place. A place which is made through clever design and thoughtful maintenance will make it profitable for inhabitants and visitors.

Space sharing is therefore inevitable, whether we design and build our environment through the urban design concept ‘Shared Space’, ‘Duurzaam Veilig’ (Sustainable Safety) or ‘Placemaking’.

If you need help in your efforts to improve the quality of the public space, in the range from policymaking as wel as design, don’t hesitate and give me a call or email. The credo I use is: “To share, or not to share. That’s no question.”

DE: Meine Denkweise Gesamter Raum

Meine Denkweise Gesamter Raum

Der öffentliche Platz gehört uns allen. Ein Raum den wir zusammen teilen. Das bedeutet, dass der Raum nutzbar und zugänglich sein muss für jeden.

Aber ist das auch auf diese Weise gestaltet? Das Teilen des Raumes wird häufig zu wörtlich genommen. Deswegen wird der gesamte Raum in einige Abschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt hat dann seine eigene Funktion. Es ist klar, dass die Anerkennung als öffentlicher Raum verschwindet und damit auch die Qualität.

Es lohnt sich, zu untersuchen ob und in welchem Umfang die Menschen unseren gesamten öffentlichen Raum nutzen können. Gemeinsam diskutieren wir über die Grundsätze der Planungen, die Wünsche und Vorstellungen sowie die Ausgangspunkte. Aufbauend auf dem Standardprogramm kann die Improvisation zur Kreativität und diese zur Inspiration führen. Das ist durchaus möglich, zum Beispiel mit dem Verkerhprinzip ‘shared space’.

Ich bin mir sicher, dass ich der richtige Mann für Sie bin um die Gestaltung der Plätze und Straßen zu realisieren. Im Mittelpunkt meiner Planungen steht die Qualität. Von der Idee bis zur Planung, wie wir den öffentlichen Raum optimal gestalten können, komme ich zu dem Credo “To share or not to share. That’s no question.”

Advies op maat

Vraagstukken - Notitie

Projectleider

Proces - inhoud - samenspraak

Presentaties

Klankbord

Inspiratie - kennisbundel

Creative Sessies

Interactief - workshop

In organisatie

Integraal - verbanden

0

Projecten

0

Detacheringen

0

Gemeenten

0

Opdrachtgevers

0

Projecten

0

Gemeenten

0

Detacheringen

0

Opdrachtgevers

Ik ben Léon Lurvink

En werk met beleid – Toekomst gericht

•• Onafhankelijk denken / denker met kennis van (gemeentelijke) organisaties

•• Zelfstandig en betrokken bij projectteams

•• Projectleider en procesmanager

•• Ontwerper met snelle analyse met tekst en tekening als resultaat

En met kennis op brede basis

•• Openbare ruimte, verkeer en
    civieltechnische kunstwerken

•• Expertise in verblijfskwaliteit

•• Stedelijk landschap en integrale ontwerpen

•• Shared space, duurzaam veilig en natuurlijk sturen

•• Ruimtelijk vormgever

Ruimte om veilig
te spelen

Activiteiten

Thema bijeenkomsten

Themabijeenkomsten LURVINK en Adviesnetwerk Verkeer en Vervoer

 • Deelname beurs ‘Dag van Verkeer & Mobiliteit 2013’ in Houten op 28 november 2013.
 • Amsterdam E-challenge op 30 september 2013.
 • Lustrumbijeenkomst LURVINK op 20 september 2013. Thema: Is de toekomst nog ver?
Studiebegeleiding en coaching

Studiebegeleiding en coaching

 • Gastcollege (jaarlijks) en klankbord 1e en 2e jaar studenten Windesheim (2012-2021).
 • Gastcollege opleiding Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht (2020).
 • Coaching verkeerskundig projectmedewerker Renkum, 2020.
 • Coaching trainee Regisseur verkeer en vervoer in Oud-Beijerland, 2017-2018.
 • Studiebegeleiding Tuin- en landschapsarchitectuur Brussel december 2012/maart 2013.
 • NHTV in Breda op 19 december 2011 (2de jaar), integrale studieopdracht ‘stedelijk denken, plannen en ontwerpen’.
 • Ondersteuning Cursus Mobiliteit en Ruimte NHTV Breda (3e jaar). Februari 2010 tot april 2010.
 • NHTV in Breda op 21 november 2011 (2de jaar), Stedenbouw, logistiek en mobiliteit.
 • NHTV in Breda (2de jaar), Verkeer, jaarlijks van 2005 t/m 2010.
CROW

CROW/KpVV Werk- en projectgroepen

 • Handboek Verkeersveiligheid (Update) 2015-2016.
 • Werkgroep Shared Space 2009-2010.
 • Werkgroep Handboek Verkeersveiligheid 2007-2008; bijdrage Relatie Stedenbouw en Verkeer.
 • KpVV: werkgroep publicatie ‘Kindvriendelijke wijken’, juni 2008.
 • Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV): Platform lid Inrichting Kindvriendelijke Straten (IKS). Van 2005 t/m 2012.
 • CROW: Projectgroep ´Leidraad Duurzaam Veilige bedrijventerreinen, 2003.
Presentaties, congressen en bijeenkomsten

Presentatie Congres en bijeenkomsten

 • Nationaal Fietscongres 2 juni 2022. Presentatie voor paneldiscussie ‘30 km per uur, kansen en dilemma’s’.
 • Workshop NVVC 2020 (26 november): Van provinciale weg naar dorps verblijfsgebied.
 • Presentatie Fietsvoorzieningen Eindhoven voor delegatie 30 Denen/Zweden (12 april 2018). Daarna fietsexcursie door de gemeente Eindhoven en Strijp-S.
 • NVVC 2016 (21 april): sessie voorzitter Natuurlijk mooi veilig.
 • Winter Cycle Congres 2015 (11 februari): presentatie ontwerp en sneeuw, inspiratie voor ontwerp.
 • NVC 2014 (6 november): ‘Kleine verkeersoplossingen grote effecten’ (met Sander Korver).
 • NVC 2012 (31 oktober): ‘Quick Maatregelen in Eindhoven (Place making)’ op (Binnen)ring.
 • NVVC 2011, 12 april 2011. Verkeer in de openbare ruimte (vernieuwende ideeën beleid en praktijk.
 • Shared Space Experience in Eindhoven, 19 mei 2011. Ervaringsdeskundige, gids, gespreksleider.
 • ‘Shared Space in Blomberg’, 17 juni 2009. Gemeenteraad van Stadt Blomberg in Duitsland.
 • ‘Shared Space, ‘Gesamte Raume’, 6 april 2009: Presentatie delegatie Stadt Blomberg, Duitsland.
 • NVVC 2008 (24 april): Gastspreker workshop ‘Verblijfsgebieden- wat is kindvriendelijk’.
 • Verkeerstechnische Leergang 2003: Presentatie ‘Leidraad Duurzaam Veilige bedrijventerreinen’.
 • Congres Verkeersleefbaarheid 1998 in Nijkerk: Presentatie en bijdrage workshop.
Interviews

Interview en publicaties

 • Buiten Beeld: interview over Vormgeving van de Openbare Ruimte. April 2012.
 • Reportage ZDF op 12 oktober 2009. Tv-aandacht over Shared Space in blomberg.
 • Interview Lippische Landes Zeitung over ‘Shared Space’ in Blomberg Duitsland, 25 juni 2009.
 • Straatbeeld: schrijver diverse casussen en foto’s Grotebrugse Grintweg, 2008.
 • Straatbeeld: publicatie artikel rotonde Nieuwe Tielseweg-Rechtbankstraat, 2006.
 • Straategie: publicatie artikel rotonde Nieuwe Tielseweg-Rechtbankstraat, 2006.
 • Kluwer, uitgeverij (freelance redacteur), 2000 t/m 2005.
 • Verkeersleefbaarheid in nieuwbouwwijken, bijdrage artikel woonwijk, provincie Gelderland, 1998.
 • Divers: ROVG thematische publicaties, e.d.
 • Film ‘Kinderen Voorrang’, Culemborg Goilberdingen, 1998.
 • Forestal Witnesses Trip – biologische en ecologische koffieteelt, Costa Rica, November 1996.
Excursies

Excursies

 • Excursie Bergen (L) als onderdeel klankbord verkeer gemeente Renkum
 • Excursie gemeente Zundert als onderdeel klankbord verkeer
 • Excursie in Eindhoven met ca 30 bezoekers uit Denemarken op 12 april 2018-03-21
 • Shared Space gemeente Bergen (NH) op 28 mei 2015, Friesland en Groningen.
 • Fietsexcursie in Culemborg op 22 oktober 2013 met 2de jaar studenten Windesheim Flevoland.
 • Shared space Goudappel/SAB op 25 september 2008, presentatie en gids in Tiel en Culemborg.

Ruimte voor
gepaste mobiliteit

Projecten

Ruimte voor een mens, kind en diervriendelijke omgeving

Fietsen, een verhaal apart

Léon Lurvink / Shared Space

M: +31628123235

E: info@leonlurvink.nl

I: www.leonlurvink.nl

Adres:

St. Agnietenstraat 26
4001 NB Tiel

kvk 30239096

Contactformulier